افتخارات استاد سعید عطازاده

مقام قهرمانی کشوری سبک چن تای چی سال ۱۳۹۲

مقام قهرمانی کشوری سبک چن تای چی سال ۱۳۹۳

مقام قهرمانی مسابقات بین المللی چین سال ۲۰۱۳-۲۰۱۲

زیر نظر نسل ۱۹ خاندان چن ( استاد بزرگ چن ژنگلی و استاد بزرگ چن شیاونگ )

دان چهار رشته چن تای چی در ایران

دان چهار بین المللی در رشته چن تای چی

دارای مدرک دوره مربیگری بین المللی

مربی رسمی فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران