ایران چن تای چی | استاد سعید عطازاده

آموزش مربیگری پیشرفت تای چی

دوره آموزش مربیگری پیشرفته ((تای چی)) با مدرسی ((میخاییل ایگناتوویچ)) عضو کمیته فنی فدراسیون جهانی ووشو  از روز یکشنبه سوم بهمن ماه ۱۳۹۵ آغاز شد .

از روز سوم الی پانزدهم بهمن ماه ۱۳۹۵ ، چهار دوره مربیگری پیشرفته برگزار گردید . این برای نخستین بار است که این دوره آموزشی پیشرفته با مدرسی یکی از اعضای کمیته فنی فدراسیون جهانی ووشو در ایران برگزار می گردد .

آقای ایگناتوویچ در ابتدا فرم های جدید و سیاست فدراسیون جهانی را در طراحی این فرمها معرفی کردند و ابراز کردند که قوانین تای چی کمی تغییر کرده و به طور رسمی تا  ۳-۲ ماه آینده منتشر خواهد شد . همچنین وی اشاره کرد که فرم ها از بخش های زیرمجموعه ای تشکیل شده اند که نیاز است هنرجویان اجزای فرم را بشناسند ؛ ولی در مورد اتصالها و جزییات می توانند استیل خود را پیاده کنند .

لازم به ذکر است که استاد سعید عطازاده نیز در این دوره ها حضور داشته اند .

 

 

خروج از نسخه موبایل