ایران چن تای چی | استاد سعید عطازاده

استاژ تخصصی تای چی و چی کنگ

در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۳ استاژ تخصصی تای چی و چی کنگ به میزبانی هیأت ووشو شمالغرب تهران در باشگاه نوید آرامش برگزار گردید .

 

خروج از نسخه موبایل