دوره بازآموزی داوری

تاریخ انتشار مطلب : 8 آگوست 2015  -  9:21 ق.ظ

تعداد بازدید : 802


دوره بازآموزی و توجیهی داوری تخصصی تای چی چوان مورخه روز جمعه ۱۳۹۴/۵/۹

مکان :ضلع شرقی مجموعه ورزشی آزادی – پارکینگ ۱۷ – آکادمی ووشو

مدرس : سرکار خانم جاوید

810613278_125625

810619489_123589

811825133_84422

811839798_43477

811839929_43624

812212848_18074

812218703_39236

812219051_40032

812226151_14528

812226605_14278

812230547_14001

812230592_13891

812233445_14505

812240558_14200

812309533_38819

812313807_14125

812321648_14181

812322751_14011

812323978_14014

812708052_5616

812712951_5721