دوره های آموزشی

باشگاه برن استودیو

کلاسهای چن تای چی زیر نظر استاد سعید عطازاده  روزهای شنبه-دوشنبه-چهارشنبه ساعت ۱۰:۱۵-۸:۴۵