ایران چن تای چی | استاد سعید عطازاده

مسابقات قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی تای چی

مسابقات قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی تای چی اعزامی به مسابقات جهانی این رشته در کشور بلغارستان، در اردیبهشت ۹۷ برگزار گردید.

 

 

 

 

 

 

خروج از نسخه موبایل