دوره های آموزشی

باشگاه سلامت ظفر

کلاسهای چن تای چی زیر نظر استاد سعید عطازاده و استادیار حسین رحیمی زاده  روزهای شنبه و چهارشنبه  ساعت 20:45 الی 22:30